Locatie De Zanding
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
Locatie Weversteeg
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
 
Helaas heeft Koning Winter ons in de steek gelaten en is de ijsdikte op De Zanding onvoldoende om deze ijsbaan open te stellen. Ook op locatie Weversteeg is het ijs van dusdanige matige kwaliteit dat we ook hebben moeten besluiten om hier niet open te gaan. Bij een volgende (langdurige) vorstperiode zullen we er alles aan doen om een ijsbaan te realiseren. Hopelijk laat februari nog strenge vorst zien. Meer info over natuurijs: www.natuurijswijzer.nl